Home

Xin chào, Tôi là

Phước Nguyện

Tôi làm Marketer

resume

WORK HISTORY

Dec 2021 – Current

Freelancer Marketer

Quảng Nam.

Làm Freelancer Marketer cho các doanh nghiệp

Jun 2019 – Dec 2021

Deputy Project Manager

IMGroup.

Quản lý các dự án outsource của IMGroup cho các khách hàng.

2016-2019

Excutive Digital Marketer

Đà Nẵng.

Làm cho các công ty vừa và nhỏ tại Đà Nẵng

EDUCATION

2014-2017

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Ngành thương mại điện tử

Download CV

Marketing Skills

Google Ads

Facebook Ads

SEO

Content

Design Skills

Fireworks

Photoshop

Illustrator

TESTIMONIALS

testo-01

Vincent Wood

CEO / Gravity Inc.

He is a great and hardworking guy. I am so proud of i have him as my asistant. He helped me so much. Also i am so proud of i have him as my asistant. He helped me so much.

testo-02

Gary Morgan

Chemist / Freelancer

He was a great co-worker and a friend. I wouldn’t be where I am without his support.

testo-03

Jason Wilson

Lab Geek / Miami Metro

He is ok. I don’t really know him. He looks nice.

contact

Mạng xã hội

Thông tin

Duy Xuyên Quảng Nam

Tel : +84 935 220 586

lpnguyen.ec @gmail.com

Freelance Available

Liên lạc