Các cài đặt khác sau khi cài Cyber Panel để dễ sử dụng hơn

Nếu không thể nhớ được IP VPS hoặc server của mình thì thế nào nhỉ? Hãy làm theo cách sau để tạo tên miền đăng nhập cho Cyber Panel nhé. Bước 1: Trỏ IP 1 domain (tên miền) hoặc sub domain về IP của Cyber Panel Bước 2: Chọn Menu SSL => HOSTNAME SSL Bước 3: Chọn đúng tên…

Read More

Caì đặt Cyber Panel lên Alma Linux hoặc Ubuntu

Đầu tiên mình nên check update của hệ điều hành Alma/CentOS/Rocky: sudo yum check-update sudo yum update Ubuntu: sudo apt update && sudo apt upgrade -y Bước 2: Chạy script cài đặt Cyber panel sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh) Bước 3: Chọn các tuỳ chọn mong muốn: Cài hay không cài: cài (1) hoặc không cài…

Read More