Nếu không thể nhớ được IP VPS hoặc server của mình thì thế nào nhỉ?

Hãy làm theo cách sau để tạo tên miền đăng nhập cho Cyber Panel nhé.

Bước 1: Trỏ IP 1 domain (tên miền) hoặc sub domain về IP của Cyber Panel

Bước 2: Chọn Menu SSL => HOSTNAME SSL

Bước 3: Chọn đúng tên miền của mình đã trỏ ở trên sau đó chọn nút “Issue SSL”

Awesome Work

You May Also Like